Wednesday, December 7, 2016

Wilders: ,,De Koran zaait haat, ik niet’’

 
Geert Wilders zou haat zaaien. Het meest belachelijke dat ik gehoord heb. Het is niet Geert Wilders die haat uit de Koran haalt, maar het zijn juist de radicale moslims die de koran gebruiken om geweld te vergoelijken.Als we de geschiedenis bekijken vanaf het moment dat Allah en de Koran bedacht werden, zien we alleen maar geweld, moorden, onderdrukking en veroveringen.Er wordt zoveel gemoord in naam van Allah, dat je niemand nog overtuigt door- ‘Islam is vrede!’ te roepen.Nadat de politiek leider van de PVV in mei 2011 nog volledig vrij was gesproken, komt hij opnieuw voor de rechter. Ditmaal staat Wilders terecht voor de ‘minder Marokkanen’-uitspraak tijdens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014...Als u niet open staat om meer jihad en sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist...

Politiek proces, de zittende macht probeert Wilders buiten te houden. Schande dat de rechters zich hiervoor lijken te lenen.Discriminatie gaat over ras, en Marokkaan zijn is geen ras!Door het begrip 'ras' zodanig op te rekken waardoor specifieke migrantengroepen worden ingesloten, denkt men de knuppel gevonden te hebben, om critici van ongewenste migratie en (evidente) misstanden binnen bepaalde migranten groepen de mond te snoeren.Het begrip ras is zelf ook nog eens voorwerp van verschillende interpretaties. Je kunt het hebben over lichaamsbouw, wijze van voortbewegen, way of living of godsdienstige eigenaardigheden die een bepaalde groep typeren. Haat koesteren is op geen enkele manier verboden, dus waarom het ‘zaaien’ ervan wel? En wat ís die haat dan precies die gezaaid wordt? Valt de constatering van PvdA-leider Diederik Samsom dat Marokkanen een Het OM vond deze uitspraak van Diederik Samsom dan weer niet strafbaar ‘etnisch monopolie’ hebben op overlast niet in dezelfde categorie?Was dat niet stigmatiserend of het over 1 kam scheren van alle Marokkaanse jongeren? Of de ‘kut-Marokkanen’ van PvdA-wethouder van Rob Oudkerk? En is ‘pleurt op,’ zoals premier Rutte zei, niet in essentie hetzelfde?Waarom mag Ahmed Marcouch in de media zeggen dat politieagenten met PVV sympathie ongewenst zijn en ontslagen moeten worden?Is dat niet alle PVV-ers stigmatiseren en over 1 kam scheren, ook degenen die het alleen op sommige punten met Wilders eens zijn?...Wilders op deze wijze ( via de rechtspraak) de mond laten snoeren is niet effectief of verstandig. Dat leidt hooguit tot " meer meer Wilders". :... 

Tientallen Marokkaanse asielzoekers in Ter Apel terroriseren buslijn, maar krijgen geen boete.Maar 'n politicus die minder minder vraagt...,,Miljoenen Nederlanders (43% van de bevolking) willen minder Marokkanen.Niet omdat ze een hekel hebben aan álle Marokkanen of álle Marokkanen het land uit willen, maar omdat ze de overlast en terreur van zoveel Marokkanen zat zijn(60% van de Marokkaanse jongeren met politie in aanraking is geweest).Net als ik.Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek, waarin wordt opgeroepen om afvalligen en andersdenkenden te doden. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck.Nederland wordt bedreigd door de ISLAM! En iets meer dan de helft van de mensen in Nederland, ziet de ISLAM als een bedreiging. Daar wil ik iets aan doen. De mensen zijn de islamisering spuugzat.Zonder de islam zou Nederland een prachtland zijn.’’...

De Islam is geen ras, noch een persoon.De Islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities....

De islam is geen ras, noch een persoon.De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden...

Een niet extreme moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam.

De rechtszaal zou namelijk nooit de plek mogen zijn om politieke tegenstanders de mond te snoeren of meningen uit te bannen.Controversiële, merkwaardige of walgelijke opvattingen zijn het best te bestrijden met argumenten, niet met behulp van een rechter.Hij deed zijn uitspraken in een verkiezingstoespraak tijdens de verkiezingscampagne op de avond van de verkiezingsuitslag. Het was ook een door en door politieke toespraak.Zolang hij een gekozen lid is van de wetgevende macht zou de vrijheid van meningsuiting buiten beoordeling van de rechterlijke macht moeten staan. Slechts bij zware strafrechtelijke daden van een politicus,bijvoorbeeld een moord of aansporing daartoe, zou vervolging mogelijk moeten zijn.Vervolging mag niet bij meningen, hoe abject dan ook.

De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd...

De Islam voert al zo’n 1400 jaar oorlog tegen alles en iedereen wat nog niet ‘moslim’ is. Deze jihad doet nu voor de vierde keer een poging Europa te veroveren. Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Mohammed begreep al in de zevende eeuw dat demografische oorlog,zoals die nu tegen Europa wordt, gevoerd het meest effectieve wapen tegen de ongelovigen/niet-moslim is.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.De Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet.De Islam is niet louter een persoonlijk geloof zoals het boeddhisme en het christendom. Het is ook een complete politieke ideologie en juridisch systeem, en dat is de sharia. Zij stelt de universele suprematie van het Islamitisch recht boven elke religie, elke natie en elk ander systeem van wet en overheid.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land.Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Hun god Allah verbiedt het moslims expliciet om vriendschap te sluiten met niet-moslims. Zo staat er expliciet in de Koran, soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” …De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!....  

Radicale moslims vormen al geruime tijd een gevaar voor de westerse samenleving. In zeer korte tijd zijn er vele aanslagen geweest.Er wordt nu gesproken over een “oorlog” tegen “onze onbezorgde en vrije manier van leven”, maar Europa is al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat de islamistische koorts nu overal is uitgebroken.Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro. Er lijkt geen ontsnappen aan....Elke dag weer, ergens op de wereld, komen er mensen om en raken gewond door islamitisch geïnspireerde terreuraanslagen.We moeten onze kop uit het zand halen en de realiteit aanvaarden. De oorlog is aan ons verklaard...

Er is een enorme polarisatie tussen de moslimwereld en het westen gaande. Westerse waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, zijn al lang niet meer vanzelfsprekend. Keiharde maatregelen moeten genomen worden om onze cultuur en samenleving van de ondergang te redden. 

Als de Islam zo vreedzaam is, waarom staan er dan zoveel verzen in de Koran over het doden van de ongelovigen/niet-moslims en degenen die de islam weerstaan? Als de islam zo vreedzaam is, waarom is er dan niet één islamitisch land dat vrijheid van godsdienst en meningsuiting toestaat? Niet één! Als de islam zo vreedzaam is, waar halen die honderden islamitische groepen die overal ter wereld in de naam van Allah onschuldige mensen vermoorden hun gewelddadigheid dan vandaan?

Nederlandse kiezers/ die niet worden gehoord in de publieke ruimte, die niet ziet in de media/ zijn de politieke correctheid beu.De gewone man wil het oude Europa terug, dat tientallen jaren lang voor stabiliteit, vrede en voorspoed zorgde: een Europa dat niet op anti-democratische wijze wordt geregeerd vanuit Brussel, maar is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen onafhankelijke en soevereine staten die hun eigen cultuur en regels behouden, en een Europa dat zich weer wil verdedigen tegen een volks- en staatsvijandige ideologie als de islam, die alles wil afbreken wat de vorige generaties na de Tweede Wereldoorlog met hard werken hebben opgebouwd.De massa-immigratie moet stoppen. Strengere grenscontroles. Soldaten en militaire politie moeten gewapend en zichtbaar aanwezig zijn in drukke publieke ruimtes, net zoals dat al op Schiphol gebeurt.De politici hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië, als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool..https://www.youtube.com/watch?v=xDblNNvhetA..In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk....“O Jullie die geloven! Neemt niet de Joden en Christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (Koran 5:51)....en...”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!(Koran 60.4)”...Op bijna elke pagina van de Koran, en ook in de Hadith, wordt opgeroepen tot haat tegen ongelovigen/niet-moslims.De vreedzame verzen zijn met de vingers van één hand te tellen en worden vaak tenietgedaan door latere verzen van haat, volgens het principe van de abrogatie (naskh), dat op zijn beurt in de Koran zelf staat...https://www.youtube.com/watch?v=_gnuA4RIGdg

Friday, December 2, 2016

Wilders: ,,De Koran zaait haat, ik niet’’...

.https://www.youtube.com/watch?v=ojOGA6fxbms
Geert Wilders is zoals bekend op 23 juni 2011 conform de eis vrijgesproken van haatzaaien, discriminatie en belediging.....In 2011 sprak de rechtbank in Amsterdam PVV-politicus Geert Wilders vrij van diverse aanklachten, waaronder haatzaaien. Wilders had onder meer de Islam 'fascistisch' genoemd en de Koran een 'islamitisch Mein Kampf'. De rechtbank achtte bepaalde uitspraken 'grof en denigrerend', en op het randje van het toelaatbare, maar niet strafbaar.De drie deskundigen die op verzoek van de verdediging zijn gehoord in het proces tegen Wilders, geven hem in grote lijnen gelijk met zijn kritiek op de Islam. Volgens hen, bestaat er inderdaad geen gematigde islam en is de islam een gewelddadige politieke religie...,,Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek, waarin wordt opgeroepen om afvalligen en andersdenkenden te doden. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck.Nederland wordt bedreigd door de ISLAM! En iets meer dan de helft van de mensen in Nederland, ziet de ISLAM als een bedreiging. Daar wil ik iets aan doen. De mensen zijn de islamisering spuugzat,’’zegt  Wilders....

Wat haatimams zaaien, zal Wilders oogsten.Is het niet ironisch dat juist het boek dat Wilders verwerpt zo vol staat met haatzaaiende passages?Is het niet ironisch dat juist in de landen waar het islamitisch recht geldt regelmatig haat wordt gezaaid jegens joden, homoseksuelen, ongelovigen en andere varkens, apen, ezels en andere beesten?Eenieder die meent dat Wilders met dit filmpje haat zaait, zou zich des te meer druk moeten maken over de inhoud van de Koran en de praktijken in moslimlanden...Klopten de korancitaten die Geert Wilders had aangevoerd eigenlijk wel?..Koran 9: 5: “Doodt de afgodendienaars/niet-moslim, overal waar je hen vindt; neem hen gevangen, beleger hen, leg hinderlagen tegen hen aan...” ....of,....de Koran 8: 39. “Bestrijd hen tot er geen misleiding meer is...” (Dat betekent: Totdat ze niet meer bestaan...)...Bijvoorbeeld in soera 47, vers 4 gezegd: ”En wanneer jullie de ongelovigen/niet -moslim ontmoeten, sla hun koppen af, totdat jullie een slachting onder hen hebben aangericht.”.....of ...de Koran 9: 14 :“Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen” ...of...”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!(Koran 60.4)”….Wat is dat allemaal?...Schandalig dat Wilders die mensen in Parijs en Brussel heeft doodgeschoten. En dan al die PVV ‘ers die vrouwen, homo’s en joden lastig vallen....
Geert Wilders voelt zich als parlementariër verplicht om te strijden tegen een ideologie, die de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa bedreigt....Europa moet niet culturen importeren, die o.a. vrouwen onderdrukken, homo’s vermoorden, en sharia wetten willen invoeren.

 De islam is gericht op het veroveren van de wereld en de ongelovige heeft de keuze: bekering, boete betalen of de dood. Dat verordonneert de sharia. Overal zie je hetzelfde patroon....En als mijn religie mij beveelt om jou, een ongelovige, te doden, noem je het dan nog steeds een religie?

Er zijn wel gematigde moslims. Ze zijn gematigd omdat ze weinig van de islam weten of omdat ze bewust hebben gekozen de islam achter zich te laten.  

De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen in dar al-Islam....

Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.

Moslims zijn niet een 'ras' toch, ze zijn aanhangers van een religie / ideologie en de sharia wet,Die hun plicht is volgens de Koran, het verspreiden van de sharia-wetgeving over de hele aarde.Moslims zijn de grootste slachtoffers van de islam....Geert Wilders is een held verspreiding van de pijnlijke waarheid. 

De islamisering van Europa moet nu gestopt worden, anders dreigen we morgen wakker te worden in een Europa waarin van onze Europese vrijheden – democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw – geen sprake meer zal zijn.De Islam is vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer, gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. Gericht ook op aardse macht, de invoering van een stelsel van wetten en de sharia .De sharia stelt ook onomwonden dat de gehele wereld aan de islam toebehoort en dat het de heilige plicht van moslims is om dit te bewerkstelligen.

De Islamitische Staat moet met Islam regeren en mag met niets anders regeren. Bovendien verbiedt de Islamitische Wet het de Islamitische Staat om missionarische activiteiten toe te staan in de samenleving die uitnodigen tot anders dan Islam........In vrijwel de gehele wereld geldt voor immigranten assimilatie, dit betekent dat ze in hun gastland zich aanpassen. In Nederland en de rest van Europa gebeurde het tegenovergestelde. ...
Geert Wilders zou haat zaaien. Het meest belachelijke dat ik gehoord heb. Het is niet Geert Wilders die haat uit de Koran haalt, maar het zijn juist de radicale moslims die de Koran gebruiken om geweld te vergoelijken.Nadat de politiek leider van de PVV in mei 2011 nog volledig vrij was gesproken, komt hij opnieuw voor de rechter. Ditmaal staat Wilders terecht voor de ‘minder Marokkanen’-uitspraak tijdens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.Volgens Wilders ,,stinkt dit proces van alle kanten'' en betitelde hij zijn vervolging als een charade en een aanfluiting van de rechtstaat ,,die in Turkije of Iran niet zou misstaan.Miljoenen Nederlanders (43% van de bevolking) willen minder Marokkanen.Niet omdat ze een hekel hebben aan álle Marokkanen of álle Marokkanen het land uit willen, maar omdat ze de overlast en terreur van zoveel Marokkanen zat zijn.Net als ik.''...

  De hele aanklacht is een lachertje.Zolang hij een gekozen lid is van de wetgevende macht zou de vrijheid van meningsuiting buiten beoordeling van de rechterlijke macht moeten staan. Slechts bij zware strafrechtelijke daden van een politicus,  bijvoorbeeld een moord of aansporing daartoe, zou vervolging mogelijk moeten zijn. Vervolging mag niet bij meningen, hoe abject dan ook.Onderscheid maken, stigmatisering en zelfs discrimineren is – in de meest letterlijke zin van het woord – onlosmakelijk verbonden met politiek. Sterker nog, politiek kan niet bestaan zonder dit te doen. Bij bijna elke politieke beslissing wordt onderscheid gemaakt en/of gediscrimineerd.... 

De Islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon.De Islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities....

Marokkanen zijn geen ras.Het begrip ras is zelf ook nog eens voorwerp van verschillende interpretaties. Je kunt het hebben over lichaamsbouw, wijze van voortbewegen, way of living of godsdienstige eigenaardigheden die een bepaalde groep typeren. Haat koesteren is op geen enkele manier verboden, dus waarom het ‘zaaien’ ervan wel? En wat ís die haat dan precies die gezaaid wordt? Valt de constatering van PvdA-leider Diederik Samsom dat Marokkanen een Het OM vond deze uitspraak van Diederik Samsom dan weer niet strafbaar ‘etnisch monopolie’ hebben op overlast niet in dezelfde categorie?Was dat niet stigmatiserend of het over 1 kam scheren van alle Marokkaanse jongeren? Of de ‘kut-Marokkanen’ van PvdA-wethouder van Rob Oudkerk? En is ‘pleurt op,’ zoals premier Rutte zei, niet in essentie hetzelfde?Waarom mag Ahmed Marcouch in de media zeggen dat politieagenten met PVV sympathie ongewenst zijn en ontslagen moeten worden?Is dat niet alle PVV-ers stigmatiseren en over 1 kam scheren, ook degenen die het alleen op sommige punten met Wilders eens zijn?....

Hij zegt voor de NOS-camera dat hij echt niet álle Marokkanen het land uit wil, maar dat hij een beleid voorstaat van minder immigratie uit moslimlanden, vrijwillige remigratie en het uitzetten van criminele Marokkanen.Als je niet crimineel ben, heb je toch niks te vrezen? Ook als hij zou zeggen criminele Hollanders maak ik me niet druk. Ik ben niet crimineel, dus niks te vrezen.Burgers zouden niet meer kunnen zeggen dat ze minder Polen in Nederland willen hebben, die komen werken, of minder Zweden of Belgen.Waar ligt dan nog de grens?..

De rechtszaal zou namelijk nooit de plek mogen zijn om politieke tegenstanders de mond te snoeren of meningen uit te bannen.Controversiële, merkwaardige of walgelijke opvattingen zijn het best te bestrijden met argumenten, niet met behulp van een rechter.

In 2011 werd Wilders vrijgesproken van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Het OM had destijds vrijspraak geëist, omdat Wilders toen nog steeds de islam bekritiseerde en niet moslims als groep. Bovendien vond het OM dat Wilders zijn uitlatingen in de context van een politiek debat had gedaan en dan is meer toegestaan....De PVV-leider is weer aangeklaagd, vanwege zijn 'minder Marokkanen'-vraag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag in 2014.  een „politiek proces”.Bij Pim Fortuyn werd de kogel gebruikt door een linkse activist en bij Geert Wilders wil men de rechter gebruiken om hem de mond te snoeren en daarmee de mening van miljoenen Nederlanders...

 ...........Zolang hij een gekozen lid is van de wetgevende macht zou de vrijheid van meningsuiting buiten beoordeling van de rechterlijke macht moeten staan. Slechts bij zware strafrechtelijke daden van een politicus,  bijvoorbeeld een moord of aansporing daartoe, zou vervolging mogelijk moeten zijn. Vervolging mag niet bij meningen, hoe abject dan ook....Het is een schande, dat de politicus Wilders niet mag zeggen wat hij wil. .

 De rechtszaak tegen de PVV-leider om zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraken is een „politiek proces”.Bij Pim Fortuyn werd de kogel gebruikt door een linkse activist en bij Geert Wilders wil men de rechter gebruiken om hem de mond te snoeren en daarmee de mening van miljoenen Nederlanders.Een paar minuten, na zijn optreden voor de NOS-camera’s Wilders heeft gezegd, dat hij niet alle Marokkanen had bedoeld, maar alleen de criminele.De hele aanklacht is een lachertje.Als je niet crimineel ben, heb je toch niks te vrezen? Ook als hij zou zeggen criminele Hollanders maak ik me niet druk. Ik ben niet crimineel, dus niks te vrezen, maar tuurlijk moeten de omroepen zeker de publieke dit weer op blazen. Alsof ze daarmee de haat van het volk tegen de criminele Marokkaan wegnemen.....Wilders is geen racist en hij zaait geen haat, hij is een held.Marokkanen zijn geen ras.Het begrip ras is zelf ook nog eens voorwerp van verschillende interpretaties. Je kunt het hebben over lichaamsbouw, wijze van voortbewegen, way of living of godsdienstige eigenaardigheden die een bepaalde groep typeren. Haat koesteren is op geen enkele manier verboden, dus waarom het ‘zaaien’ ervan wel? En wat ís die haat dan precies die gezaaid wordt? Valt de constatering van PvdA-leider Diederik Samsom dat Marokkanen een Het OM vond deze uitspraak van Diederik Samsom dan weer niet strafbaar ‘etnisch monopolie’ hebben op overlast niet in dezelfde categorie?Was dat niet stigmatiserend of het over 1 kam scheren van alle Marokkaanse jongeren? Of de ‘kut-Marokkanen’ van PvdA-wethouder van Rob Oudkerk? En is ‘pleurt op,’ zoals premier Rutte zei, niet in essentie hetzelfde?Waarom mag Ahmed Marcouch in de media zeggen dat politieagenten met PVV sympathie ongewenst zijn en ontslagen moeten worden?Is dat niet alle PVV-ers stigmatiseren en over 1 kam scheren, ook degenen die het alleen op sommige punten met Wilders eens zijn?...Burgers zouden niet meer kunnen zeggen dat ze minder Polen in Nederland willen hebben, die komen werken, of minder Zweden of Belgen.Waar ligt dan nog de grens?Wat doe je als politicus?Je komt met slogans, kort en bondig, duidelijke taal.De Marokkanen stonden in zijn verhaal voor „de hele migrantenpopulatie”, en het politieke en volgens hem dus legitieme doel was: duidelijk maken dat het migratiebeleid van de EU dringend veranderd moest worden: ingeperkt, zoals de PVV al heel lang wil.En natuurlijk: als dat beleid wordt uitgevoerd, kan het leiden tot minder mensen in Nederland met de Marokkaanse nationaliteit.Geert Wilders heeft gelijk: zijn rechtszaak is een politiek proces.Over tien jaar kijken we terug op dit proces dan zeggen we: dit hadden we niet moeten doen...

 Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de religie uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord.De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord.Moslims vragen om 'respect' voor hun godsdienst. Maar iedereen heeft het recht te zeggen wat zijn beeld is van een bepaalde godsdienst. 'Respect' moet geen chantagemiddel zijn om kritiek op de islam tegen te gaan. God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities.

De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers, professoren, met de dood, omdat deze intellectuelen alleen zouden mogen denken wat zij gedogen. Dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor zij een feitelijke “dictatuur opleggen” niet alleen in de moslimlanden, maar ook bij ons. Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, of een godsdienst te haten.

De Britse evangelische prediker James McConnell,die de Islam “satanisch” noemde, heeft dat recht. Dat zegt Muhammad al-Hussaini, een senior onderzoeker in de islamitische studies aan het Westminster Institute.De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon.De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.

Ik ben Wilders dus zeer dankbaar en steun hem. Want dankzij hem ligt alles open en bloot op tafel. Nu kunnen we, mits we stoppen met gimmicks, doorpakken en werken aan een bewustzijnsproces. Dankzij Wilders kunnen we racisme aanwijzen zonder te worden gebagatelliseerd door de progressieve goegemeente. Daarom zeg ik: Hup PVV!
  ......................

Monday, November 28, 2016


geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam
geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam

http://editorial.jpress.co.uk/web/Upload/PET/TH0_12320092raf-mosque9DL0311521.jpgDe islamisering van Europa moet nu gestopt worden!

De Islam is er op uit om Europa te veroveren....STOP DE ISLAM VOOR HET TE LAAT IS

....................Hoezo, zou de ISLAM in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt ?


geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam
geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam
West Europa wacht burgeroorlog of islamisatie.... 

 De Islam is een religie van vrede, en slechts een klein groepje extremisten en terroristen verpesten het voor de rest. Dat is zo ongeveer de standaard reactie die Europese politici en media geven als een moslim weer eens een gruwelijke terreuraanslag heeft gepleegd.

Geert Wilders voelt zich als parlementariër verplicht om te strijden tegen een ideologie die de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa bedreigt. De islam is zo'n ideologie, meent de voorman van de PVV.Hij vindt dat in Europa multiculturele elites een totale oorlog voeren tegen hun eigen bevolking, door de islam toe te laten in hun maatschappijen. „Europa wordt Eurabië”, aldus Wilders.... 

Op de weg naar Dar Al-Islam (het 'huis van de islam') kunnen moslims in een fase verkeren, waarin hun kracht of hun aantal onvoldoende is om het uiteindelijke doel te bereiken. In die fase heeft Allah hen toegestaan een tijdelijke rust in acht te nemen, een wapenstilstand in jihadistische termen. Dit de fase van de Dar Al-Hidna (Hidna is het Arabische woord voor 'wapenstilstand'). Dan zal de moslim zijn gedachten niet uiten en zal hij doen alsof hij een vriendschappelijke relatie wil opbouwen met een niet-islamitische meerderheid. Iedere moslim heeft de opdracht de islam helpen te verspreiden, totdat de oemma (wereldwijde islamitische gemeenschap) van Mohamed is volbracht....

Geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt, dan de ISLAM. Hoewel het om een klein percentage moslims gaat dat het jihadisme aanhangt, gaat van het jihadisme wel een mondiale dreiging uit. De gewapende strijd, waarin terroristische activiteiten de boventoon voeren, vormt immers de kern van die ideologie....
  
Hans Teeuwen:”Islam, islam,... iedereen heeft het maar over islam, maar we moeten het natuurlijk wèl hebben over de ware islam. De ware Islam is natuurlijk niet al-Qaida, he. Niet Bokoharam, niet Hesbollah, niet IS, niet Hamas. De ware Islam zou natuurlijk nooit met een vliegtuig een gebouew binnenvliegen, de ware Islam zou nooit vrouwen onderdrukken of homo's ophangen of kinderen tot sexslaaf maken. Of bommen leggen in bussen, of treinen of metro's. De ware echte islam zou naturlijk nooit journalisten onthoofden. Sterker nog, de echte, de ware islam houdt juist heel erg van cartoonisten, vindt ze harstikke lief. Houdt van satire en debat, en kan hártstikke goed tegen kritiek! De ware Islam zou ook nooit je kop d'r afhakken, nee die vinden dat dat hoofd er gewoon op moet blijven zitten, want zo zijn ze ! De echte Islam, de ware islam is liefde! Waarom zien mensen dat nou toch niet!!?.... 

Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de ISLAM, die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.De Islam rukt op in Europa. De vraag is wanneer dit gaat leiden tot grotere conflicten. De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting....

Europa moet niet culturen importeren, die o.a. vrouwen onderdrukken, homo’s vermoorden, en sharia wetten willen invoeren. Uiteindelijk stevent de EU af op een burgeroorlog met maatschappelijke ineenstorting...
  
De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa.Onze steden zijn onze steden niet meer. De massa-immigratie die ver buiten Europa op gang kwam, verving op sommige plaatsen in Europa al meer dan 30% tot 50% van de oorspronkelijke stadsbevolking. In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s....

In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.....Sharia gaat over alle facetten van het islamitische leven, van kledingvoorschriften, voedselvoorschriften en uithuwelijking tot de oproep en uitvoering van jihad. Sharia is islam in uitvoering.


De stilte van de moslimleiders over van Gogh’s dood, spreekt boekdelen over de staat van de islam. 

 De ISLAM heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!De ISLAM is altijd gewelddadig geweest en vindt daarvoor voldoende motivatie in talloze teksten in de Koran.De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is.In het islamitische wereldbeeld is er oorlog,al 1400 jaar, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Volgens de ISLAM,moet de hele wereld onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran en de sharia.

Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? De subcategorieën “gematige Islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” ISLAM.De waarheid is dat er maar één Islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.
  
Gematigde moslim? Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als een belediging, als iemand die het maar matig doet in het geloof, niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch? Althans, dat herinner ik me van school. Niet echt geleerd voor een tentamen, een 5.5 gehaald en een opmerking van de docent: ‘deze toets heb je maar matig gemaakt. Volgende keer beter’...Laten we het cijfertjesstelsel wegdenken en de naamkaartjes weggooien. Want de gematigde moslim bestaat niet. Een moslim is simpelweg een moslim.

De Islam ziet eruit als een religie, maar het is een ideologie, een kwaadaardige, totalitaire ideologie, die je niet mag verlaten....De Islam is vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer, gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. Gericht ook op aardse macht, de invoering van een stelsel van wetten en de sharia .De sharia stelt ook onomwonden dat de gehele wereld aan de islam toebehoort en dat het de heilige plicht van moslims is om dit te bewerkstelligen....

De islamisering van Europa moet nu gestopt worden, anders dreigen we morgen wakker te worden in een Europa waarin van onze Europese vrijheden – democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw – geen sprake meer zal zijn.

Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?

De stichter van het Christendom was principieel geweldloos. De stichter van de islam heeft geweld gebruikt. Het is een serieuze vraag aan de islamitische leiders in Nederland. Hoe denken zij daarover?....Jezus Christus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen....Christus roept ons juist ertoe op onze naaste lief te hebben (Matth 22:38-40), ja zelfs onze vijanden (Matth. 5:43-44)...

 De Islam is een veroveringspolitiekegodsdienst, die de democratie wil vernietigen en wil vervangen door een islamdictatum gebaseerd op de sharia....Door de gettovorming verdwijnen de laatste autochtonen uit de vreemdelingenwijken, waardoor de contacten met autochtonen op straat tot een minimum worden herleid..... Moslims zijn in het Westen om de Islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia.De soevereiniteit van Allah middels de sharia wordt bovengeschikt geacht aan de soevereiniteit van de bevolking. Dit simpele gegeven maakt democratie en politieke islam onverenigbaar en reduceert regeringsvormen op basis van sharia per definitie tot dictatuur...
 EU lidstaten werkloosheid is 10,8%, dat zijn 60 miljoen mensen,maar Brussel importeert nog steeds   immigranten...

 De radicale ISLAM heeft ons de oorlog verklaard. Niet vandaag of gisteren maar ongeveer 1400 jaar geleden.
In verschillende soera's in de Koran,worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen....
  
Ondanks dat Islam zichzelf een religie noemt is het vooral een totalitair bestuurssysteem, waarin God slechts een bijrol speelt, omdat de belangrijkste inhoud van de islam niets anders is dan een rangschikking van staatszaken.De staat ingericht zoals Allah het wil..

Het gewelddadige jihadisme is niet van vandaag.De meeste moslims zijn geen terroristen, ook al zijn de cijfers van enquêtes over de actiebereidheid van moslims soms moeilijk te interpreteren. Maar niemand kan er omheen dat wel degelijk terroristen bestaan die moslim zijn en die de islam aanvoeren als verklaring voor hun moorddadige handelingen... Terreurorganisaties zoals Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran (2:191/4:89/4:91). 

De moordenaars van IS of  Boko Haram citeren precies dezelfde religieuze teksten, die iedere andere moslim in de wereld als heilig beschouwt. Terrorisme is gewoon een tactiek, die in werking gesteld is door de jihadisten voor hun agenda, om de wereld te veroveren onder het afdwingen van de islamitische wetten. 
  
  Het zijn altijd de fundamentalisten die de invloed van de islam actief uitbreiden en de grenzen verder oprekken door ze --- desnoods eeuwenlang --- te bevechten.

Het religieuze en door Mohammed-goedgekeurde geweld in de vroegste brondocumenten – de Koran, de hadith, de biografieën en de geschiedenissen – functioneren als een soort drug op het geweten van de gewelddadige radicalen. Zij lezen deze bronnen en beredeneren dat Allah geweld goedkeurt.En waarom zouden zij zich dan schuldig voelen voor geweld als zij hun geweten tot rust gebracht hebben door het voorbeeld van Mohammed? Jezus vermoordde niemand, noch keurde hij moorden goed ter bevordering van het ware koninkrijk van God....

 Laat u niets wijs maken. Er bestaat geen gematigde islam. Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs letterlijk zei: “Er is geen gematigde of radicale islam. De islam is de islam en dat is het”.

Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de Islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken....De meeste moslims en westerlingen willen vrede. Maar wat voor westerlingen vrede betekent, is het naast elkaar leven. Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.Islamitische vrede komt niet met een diversiteit, in het aanvaarden van het bestaan van andere landen, religies en volkeren, maar van eenheid door middel van islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen als maar mogelijk. Het westerse idee van vrede is geheel vreemd aan de islam.Wie de Koran en hadith’s er op na slaat treft daarin geen vredige Islam aan. De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is. Er is ‘vrede’ zodra de wereld van Allah is. De vrede van de overgave.


Het verband tussen de slachtingen in Parijs of Brussel en de bron waaruit die voortkomen, valt echter niet te ontkennen: de jihad is onderdeel van de islam.En tegen iedereen die zich afvraagt of zo'n jihadistische aanval ook in Nederland kan gebeuren, zeg ik: die heeft al plaatsgevonden, al tien jaar geleden. Theo van Gogh werd in Amsterdam afgeslacht door een jihadist.

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam/het ‘huis van de islam’....De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd. Een gematigde moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam....

De Koran bestaat uit twee delen, het eerste deel komt uit de tijd dat Mohammed in Mekka verbleef. Uit die periode stammen de meeste vrede teksten toen hij daar leefde met Joden en Christenen samen. Hij had slechts een handvol volgelingen, geen macht en slechts vijanden. Hij moest dus vredelievend overkomen.Wanner hij zijn theocratische staat vestigt in Medina veranderd dat, dan wordt hij krijgsheer met een totalitaire staat. Dan worden de vreedzame verzen overruled door andere...Sura 2:106; zegt Allah: Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen? Dat is de vervangingsdoctrine. Bij tegengestelde verzen gelden de laatst geopenbaarde,de vreedzame teksten worden buiten werking gesteld. Het allerlaatste vers wat is geopenbaard is het “Zwaardvers.”.In alle scholen en universiteiten wordt het “Zwaardvers” duidelijk boven alles gesteld en is geen beeldspraak....

In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91)....

De Islam is bezig de wereld te veroveren.We,in Europa, zitten midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren.We zien geen divisies.

De vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar is niet absoluut. Het is niet voor niets dat dit grondwetsartikel zelf rept van 'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet'. Dit voorbehoud wordt op schandalige wijze genegeerd wanneer de bedreiging die de islam voor onze rechtsstaat vormt, wordt genegeerd of goedgepraat.

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende, bijna totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze religie als volgt: „De Islam is een geloof, een levenswijze en een beweging die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.” Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus maar ook politiek van aard is...

Omdat de Koran een onveranderbare leidraad zou zijn voor het gedrag van moslims met een absoluut waarheidsmonopolie op elk gebied – dus ook op dat van de politiek – kunnen religie en staat niet van elkaar gescheiden worden in de islam.Waar de christelijke traditie kerk en staat weliswaar niet scheidt maar wel onderscheidt, is de islam veel meer uit op een eenheid van de geestelijke en de wereldlijke orde. In de praktijk betekent dat óf de islamisering van een staat, óf het creëren van een islamitische parallelstaat binnen een seculiere staat, waarbij het doel is een langzame uitbreiding van het islamitische machtsbereik..
    
Moslims zich alleen aan de moderne tijd of de westerse cultuur kunnen aanpassen, wanneer ze delen van de Koran afschaffen of herschrijven...De problemen bij of het mislukken van hun integratie wordt geheel op het conto van de islam geschreven.
  
Sinds de Franse tijd kennen wij godsdienstvrijheid. Iedereen kreeg de vrijheid om zijn geloof openlijk te belijden, met restricties voor zover het de openbare ruimte betreft. Tweehonderd jaar geleden was vrijwel elke inwoner van ons land óf jood óf christen. De tien geboden werden algemeen aanvaard: doodslag, verkrachting, diefstal en meineed zijn als strafbare misdaden in de wet opgenomen. Iedereen werd voor de wet gelijk.Het sprak vanzelf dat godsdienstvrijheid ook ging gelden voor de islam, die hier vanaf 1970 steeds meer aanhang kreeg. Maar dat de leer van de islam haaks staat op onze joods-christelijke waarden, daarvan had men geen idee. Als moslims zich sterk genoeg zullen voelen, zullen zij de godsdienstvrijheid overboord gooien en het islamitische recht invoeren.

De Islam is geen geïnstitutionaliseerde religie, zoals het christendom, maar een allesomvattend sociaal-politiek systeem/een politieke orde,die samengevat is in de 1400 jaar oude vreselijke sharia, voor moslims de onveranderlijke en eeuwig geldende wet van Allah.Onder de sharia is een gelijkgerechtigd samenleven van mensen met een verschillende religie onmogelijk.De Islam eist de principiële en volledige onderwerping van alle moslims en bovendien van alle niet-moslims onder Allah en diens in de koran verkondigde boodschappen aan zijn onderdanen....

 Het christendom plaatst zich als kerk tegenover de staat, terwijl de islam met de staat wil samenvallen.De tegenstellingen tussen islam en christendom zijn enorm groot... 

De Islam is een contractmaatschappij, waarin steeds weer een andere despoot opduikt, die de macht heeft het contract eenzijdig te ontbinden.
 

 Veel Europese politici hopen dat de Islam op dat punt wat water bij de wijn zal doen. Ze dromen van een humanistische ”euro-islam”.

Het is duidelijk dat een militaire verovering van Europa geen optie is. Toch ziet de islam genoeg andere mogelijkheden om hetzelfde te bereiken.

Helaas, de Islamitische religieuze teksten, met inbegrip van de Koran en de Hadith, bevatten veel passages waarin wordt opgeroepen tot overheersing door de Islam en het aanzetten tot geweld tegen niet-moslims: “Doodt de afgodendienaars/niet-moslim, overal waar je hen vindt; neem hen gevangen, beleger hen, leg hinderlagen tegen hen aan...” (Koran 9: 5) .... “Bestrijd hen tot er geen misleiding meer is...”(Koran 8: 39.) (Dat betekent: Totdat ze niet meer bestaan...)...Bijvoorbeeld in soera 47, vers 4 gezegd: ”En wanneer jullie de ongelovigen/niet -moslim ontmoeten, sla hun koppen af, totdat jullie een slachting onder hen hebben aangericht.”.....of ....”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!(Koran 60.4)”…Wat is dat allemaal?......

In de feite de Europese islam is de negatie van alles waar de islam werkelijk voor staat.

Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen:dit is niet mijn Islam, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn.En een openlijk afvallige moslim is in de regel zijn leven niet zeker. De Islam houdt niet van overlopers.Je kunt makkelijk tot de islam toetreden, maar het is ontzettend gevaarlijk of ongemakkelijk om er uit te treden....
   
Ook moet opnieuw grenscontroles instellen. Dat kan ook, op grond van de Schengen-grens-code. Tot slot willen wij een streng immigratiebeleid, naar Australisch model.Ook moet opnieuw grenscontroles instellen.Dat kan ook, op grond van de Schengen-grens-code. ...De islamisering is een levensgroot gevaar. Al decennialang brengt de massa-immigratie miljoenen mensen van een wezensvreemde cultuur Europa binnen.....De islam brengt overal waar hij komt haat en geweld.....Allemaal roepen ze "allahoe akbar" als ze een hoofd afsnijden. Allemaal baseren ze zich op de profeet als ze een journalist een kogel door het hoofd jagen. Allemaal gebruiken ze de Koran en wreken ze in hun ogen de profeet wanneer ze zoiets doen. Allemaal! In New York, in Mumbai, bij Theo van Gogh in Amsterdam,in Parijs,Nice, Brussel,.... Overal. 

Immigratie brengt onvermijdelijk groepen met een wezenlijk andere kijk op de wereld met elkaar in conflict.Men vergeet dat de regels in een samenleving worden bepaald door de demografisch sterkste groep.
 Partijen als de PVV groeien in heel Europa.In Duitsland zijn er op één avond 40.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de islamisering. Mensen hebben er genoeg van, genoeg van die islamisering, genoeg van die wegkijkers van de politieke elite.

Wie betoogt dat de islam als zodanig een probleem en een uitdaging vormt, zeker in relatie tot de demografische ontwikkelingen in Nederland en Europa, wordt meteen in de extremistische hoek gemanoeuvreerd.
Onderdrukking van de vrijheid van menings­uiting is het wapen van de jihad in Europa. En Geert Wilders is bewijsstuk.Het wordt tijd dat we onze elite een schop onder de kont geven en na gaan denken over een nieuwe inrichting van de democratie en eens gaan kijken hoe we de media op nieuw vorm kunnen geven zodat wij minder afhankelijk worden van overheidspropaganda en een meer divers geluid te horen krijgen, zodat wij beter geïnformeerd worden.

Overal klinkt de stem van het volk. En steeds luider.De stem die zegt: Wij pikken het niet langer! Wij zwijgen niet langer!Dit is ons land en dat laten we ons niet afpakken!Genoeg is genoeg!...