Saturday, June 24, 2017

Mladic en Kardzic verzetten tegen de oprukkende islamisering van Europa

In het voormalige Joegoslavië,begon islamisering van Europa!Heeft de iemand ooit de ”Islam-declaratie” van Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek, met medewerking van het Westen, zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een Sharia-staat.Volgens Mladic ondersteunden de Navo en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk, in de gedaante van Bosnische moslims...Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund.De Balkancorrespondent van de Duitse krant Der Spiegel, Renate Flottau,kwam Osama bin Laden (in 1994) tot tweemaal toe tegen in de kantoor van de Bosnische president, Alija Izetgevovic. In 1993 verkreeg Bin Laden zelfs de Bosnische nationaliteit via de Bosnische ambassade in Wenen en zijn jihadisten werden opgenomen als ‘speciale troepen’ in het Zevende Korps van het Bosnische leger.Wat weinig mensen weten is dat de z.g.n. zielige Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan, Iran,Somalie,enz, die werden opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger...Het eerste wat in elke oorlog sneuvelt,  is de waarheid!....

Bosnische moslims in Srebrenica hadden nog kunnen leven, als ze niet al die jaren vanuit die zogenaamde safe-areas,dag en nacht Serven hadden vermoorden.Om dit te stoppen kwam Mladic met zijn leger om de verantwoordelijken voor de moordpartijen op te pakken.Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen”, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Waar is je morele verontwaardiging over de zeer goed gedocumenteerde bewijzen van ruim 1300 Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen en van besnijdenis van Serviche inwoners, enz,over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric(het beest van de Balkan)?Ook honden en katten werden doodgeschoten, terwijl alle huizen in het dorpen rond Srebrenica, werden geplunderd en in brand gestoken...Jan Willem Honig en Norbert Both melden in hun boek Srebrenica, record of a war crime dat bij deze operaties tussen mei 1992 en januari 1993 meer dan 1300 mensen zijn gedood...

Monster Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic:
”Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid.Daarna stak ik het mes in het andere oog ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde.Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door....Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!En ja, ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat!...Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993...Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten.Veel stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd.Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait.Oog om oog, tand om tand, al eeuwen!Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!Zonder monster Naser Oric en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als monster Naser Oric en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!....

Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc...Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers.De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid...
Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995.Het aantal omgekomen moslims in Srebrenica is opzettelijk verdubbeld om de kwalificatie genocide te kunnen waarmaken. Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995! De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zei dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000...

Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en er zijn enkele honderd gedood in opvolgende executies (uit wraak van de Servische dorpelingen en ook van paramilitairen).Vrouwen en kinderen zijn niet en masse vermoord, noch burgers.De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel...Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken steden Zenica en Tuzla(in de buurt van Srebrenica) door de bossen.De islamitische gen Enver Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag,bevestigd dat 3.000 Srebrenica moslims soldaten overleefden.Nicholas Burns van het State Department verklaarde, dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven...De lijsten van de Srebrenica "slachtoffers" begraven van juli 1995 bevat een groot aantal personen(914 personen) ingeschreven in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996.Volgens directeur van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo Mirsad Tokaca/moslim/,ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica, die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven!Dit is nog een bewijs, dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers in Srebrenica!Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen.De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN!...

HET ICTY HEEFT NOOIT EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN!...”Tussen 200 en 300 blinddoekt en ligaturen zijn exhumed met organen door het Joegoslavie-tribunaal, zijn dit zeker tekenen van executie,zegt patholoog Zoran Stankovic.Alleen deze lijken kan beweren,dat ze werden geëxecuteerd!...De Balkan regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de Islam te worden om vandaar uit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnië en Kosovo moslimstaten wensten, met steun van NAVO,Saoedi-Arabië,Iran en Turkije...Karadzic zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel, het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen, met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90…Hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk?Wat is daar fout aan?... Het zou me niets verbazen wanneer historici over een jaar of twintig zullen oordelen, dat het optreden van Mladic en Kardzic als laatste gewapend verzet tegen de oprukkende islamisering van Europa gezien zal worden.Sarajevo(150000 Serviës zijn weggejaahd!) was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten,Kosovo ook(altijd was een provincie van Sevie!).En nu nog de rest van Europa!...De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië.Het ICC is opgericht in 2002 en door diverse landen niet erkend.Grappig dat het VN-Hof wel ontvankelijk is voor aanklachten tegen Servie, maar niet ontvankelijk was toen Servie de NAVO-landen had aangeklaagd, toen buiten het volkenrecht om een VN-lid werd platgebombardeerd.Tegen de wens van de Serviërs in, weigert het tribunaal om oud-VS-president Bill Clinton, oud-VS-minister Madeleine Albright en andere Navo-verantwoordelijken te dagvaarden, hoewel de Navo-interventies in Bosnië 1995/maar ook operatie “Storm” in Kroatië, met de hulp van de NAVO/ en Servië/Kosovo 1999 onmiskenbaar overtredingen op een aantal internationale rechtsbeginselen vormden en duizenden burgerslachtoffers hebben gemaakt. Overigens wordt een bombardement zelfs niet gerechtvaardigd door het eventuele feit dat slachtoffers de meeste militairen zijn: het ging nog steeds om naakte agressie...ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien...
https://www.youtube.com/watch?v=jOaBNbdUbcA


Hakija Meholjic (Bosnisch moslim), voormalig hoofd van de politie in Srebrenica zei: Naser Oric heeft 1000 Bosniërs in Srebrenica geliquideerd-(More below the fold)(ze zijn ook opgenomen in Servische genocide)......https://www.youtube.com/watch?v=WiiWJkA-aQY#t=50

Saturday, June 17, 2017

Islam is bezig Europa onthoofden!

Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims.En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39). …Herhaaldelijk heeft de Islam geprobeerd Europa te veroveren. Ze zaten zelfs tot in Spanje en bij Wenen. Wat “islamisten” met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en de immigratie. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe “islamisten” niet-moslim landen(Dar al-Harb) op de knieën willen dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens een staat. Tientallen landen zijn op deze wijze veroverd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereldniet alleen kunnen veroveren met zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie…In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei? ”Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.We zullen Europa veroveren door de baarmoeder van onze vrouwen.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims em hun aantal groeit nog steeds.Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran. “….De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd…

Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen?…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De West-Europese politiekers zijn hun verstand verloren en lijken alles te doen om het (radicaal) Islamisme op te doen komen in Europa en vooral Zuid-Oost Europa.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten, waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.De Raad van Europa(een internationale organisatie, waarvan 47 Europese landen lid zijn) geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en zijn bevolking.De VS waren, kort na WO II, drijvende kracht achter het opzetten van deze Raad.Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten en de VS nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren, door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben…

Hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld, bij-voorbeeld over werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten….“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD.Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten.De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigrate onhoudbaar wordt….Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden.Dus,autochtonen financieren werkloze allochtonen mensen…

Aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,Manchester,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Dit is het resultaat van al die tientallen jaren lang wegkijken, van het negeren van alle signalen, van het altijd maar kiezen voor de weg van de minste weerstand en van het voortdurend monddood maken van mensen die de moed hebben gehad om te waarschuwen dat het niet goed gaat.Wegkijkende islamknuffelende laffe politici in heel West Europa, zijn medeschuldig aan alle ellende, die de Islam over ons uitstort…Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En zolang de Islam, vrijheid van godsdienst uitsluitend voor zichzelf opeisen, is vrijheid van godsdienst een kwaad…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…

Wednesday, May 24, 2017

U CENTRU NOVOG SADA,U 21 VEKU,POSTOJE LJUDI,KOJI GODINAMA ŽIVE U NELJUDSKIM USLOVIMA!

FOTO-21-05-2017/snimak sa stepenica zgrade:Glavni izlaz,tojest ulaz u zgradu u ulici Oblačića Rada/Stara Detelinara-Novi Sad...Ovakva situacija je kod svake jače kiše,a ova voda,zajedno sa fekalijama iz kanalizacija, ulazi i u ovu zgradu...U neljudskim uslovima,ovako već godinama žive ljudi,u jednoj od najcivilizovanijoj sredina u Evrope...Novom Sadu!


FOTO:Sporedni izlaz iz zgrade u Oblačića Rada/Stara Detelinara,tojest ulaz u zgradu, ne može takođe da se koristi,jer je pod vodom.Na tim sporednim ulazima/izlazima,stepenice su u fazi raspadanja i voda ne može da se nigde odleva,osim u zgradu!U zgradu ne dolazi samo voda,nego i fekalije,bolesti,pacovi,šuga......Zašto nam neko ne može barem osposobiti zadnje ulaze/izlaze,da ih možemo koristiti,dok konačno se neko ne seti, da najveći prioritet u Novom Sadu,za postavljanje cevi,koje sprečavaju poplave, ima ova zgrada u ulici Oblačića Rada/Stara Detelinara?....

Wednesday, May 17, 2017

Kako je opljačkana i uništena Srbija od marioneta Nato pakta!

http://static.rs.n1info.com/Picture/61584/jpeg/anti-NATO-protest-N1.jpgVlada SAD je pre više od sedamnaest godina osmislila likvidaciju Srbije i njenih građana, sprovođenjem "genocida u miru", kako bi bedem prema Rusiji bio što deblji. Posledice toga su zastrašujuće: do temelja su uništeni vojska, policija, pravosuđe, školstvo, zdravstvo, ekonomija, kultura...Ne postoji nijedan stub društva koji nije slomljen, zbog nasilja koje SAD sprovodi u Srbiji....5.oktobra 2000. godine koalicija DOS izvela je državni udar u Beogradu, s vlasti srušila Slobodana Miloševića.Bandu su organizaciono i finansijski pomagale zapadne obavještajne službe, prije svega CIA, koje su pučistima poklonile najmanje 70 miliona dolara i za njih organizovale specijalne kuseve u Segedinu, u susjednoj Mađarskoj,na kojima su ih obučavali kako da što temeljnije razore Srbiju.Puč je izveden uz podršku većine beogradskih mafijaških organizacija, a među njima najznačajniju ulogu imali su Zemunski klan Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića, te Surčinski klan pod komandom Ljubiše Buhe Čumeta.Iz srpskih zatvora oslobođeno je više od 1.500 šiptarskih terorista, a da zauzvrat iz ruku OVK nije oslobođen ni jedan kidnapovani vojnik ili civil srpske nacionalnosti. Teroristi su se vratili na KiM da dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva, a zarobljeni srpski vojnici i civili živi su iskasapljeni radi prodaje njihovih organa svjetskoj medicinskoj mafiji.Dogovor u Briselu koji su parafirali Vučić i Dačić, a jednoglasno prihvatila Vlada Republike Srbije, predstavlja predaju Kosova i priznanje institucija tzv. nezavisne države Kosovo...

GINULI SU NAJBOLJI, da vladaju najgori ….Na svakog junaka imamo buljuk izdajnika,…..na svaku pobedu, dva poraza,…..nijednom nismo pobedili, a da pre toga nismo debelo izdali,…..sami sebe naravno.A za malo vlasti i za malo čara spremni smo da izdamo SVE – oca, majku, brata, sestru, narod, zemlju … SVE!!! Kako juče tako i danas”Tek što je svanula "petooktobarska zora" 2000. godine, u upravnim odborima javnih preduzeća, ministarstvima, vladinim agencijama, bankama, stranim kompanijama tek pristiglim u Srbiju, u dotadašnjim društvenim preduzećima, ali i drugde, u takozvanom nevladinom sektoru i gde god je bilo za očekivati da će biti stranih donatora ili investitora, kupaca sa spremljenim provizijama za grobare demokratske Srbije, našla se dobro raspoređena armija odabranih specijalista za pljačku i prevaru, pozicioniranih na visokim državnim funkcijama, a biranih u gnezdima pobedničke koalicije i novonastalog haosa.Milijarde opljačkanih evra(prema novinarskom istraživanju sprovedenom u SAD, srpski biznismeni posle 5 oktobra, izneli su iz zemlje 51 milijardu dolara!), planski upropašćene privatizacije, privreda zgažena po meri i potrebi stranih kompanija, samo su deo veleizdajničkih poslova koje su radili osvajači srpske demokratije. Njihova imena, funkcije i nedela nikako ne treba zaboraviti, radi istine i uvek spore ali dostižne pravde...

Jugoslavija je bila dužna 13 milijardi dolara.Svestki bankarski krugovi su nam rekli da smo prezaduženi i da više ne možemo dobijati kredite.Danas je prostor Jugoslavije podeljen u 6 državica,koje duguju 184 milijarda dollara i niko nam ne kaže da smo prezaduženi, nego nam još nude kredita.Ako ste ekonomski jaki,onda ste i vojno jaki, onda ste jaki po svim pitanjima,ali ako ste zaduženi i vaša ekonomija slabi,vi slabite na svim frontovima...Srbija je danas u bezizlaznoj privrednoj situaciji, osuđena da živi isključivo na kreditima MMF, SB, i stranih poverilaca.Nakon promene vlasti u Beogradu 2000, srpske banke se su našle u veoma teškom položaju. Već krajem 2001. i početkom 2002. godine četiri najveće srpske banke su faktički ugašene. Ovakve mere novih vlasti u Beogradu je podržala Svetska banka. Ova institucija je tada poručila da ona, ali i 'sve druge međunarodne finansijske institucije podržavaju veoma hrabru odluku' srpskih vlasti o pokretanju stečaja za 4 najveće srpske banke. Ubrzo nakon odluke o uništavanju četiri srpske banke, srpsko finansijsko tržište su preuzele zapadne banke. Od tada, svi guverneri Narodne banke Srbije su bili marionete/činovnici zapadnih banaka. Uporno su štitili interese zapadnih banaka na štetu građana Srbije....NBS iznosi i da je ukupan spoljni dug Srbije u 2008. godini dostigao oko 30 milijardi dolara ili oko 21 milijardi evra. Zatim se navodi da je prosečna kamata na taj dug 4,96%. Kada se ovo ima u vidu, dolazi se do zaključka da je samo na osnovu kamata ,stranim poveriocima u 2008. godini isplaćeno oko 1 milijarda evra!U istom periodu otplaćeno je i 2,3 milijarde evra glavnice duga inostranim poveriocima.Dakle, Srbija je u 2008. godini isplatila ukupno oko 3,3 milijarde evra inostranim poveriocima! To je suma koja je uporediva sa 40% srpskog budžeta usvojenog u decembru 2008. godine!Danas je javni dug prešao iznad 21 milijardu evra i probio magičnu cifru od 70 posto, precenjenog, godišnjeg BDP-a. Uzgred, o tome u medijima niko ni reči.Nikada ovakva medijska cenzura nije bila.... 

Srbija je najbolji primer da je, ukoliko jednu državu želite ekonomski da porobite, potrebno samo pozvati MMF. Od 2000. godine naovamo MMF je protagonista katastrofalne fiskalne politike zemlje, a njegov uticaj je u tolikoj meri drastičan da on srpskoj vladi propisuje koliko će struja poskupeti, koliko će radnika u državnim ustanovama biti otpušteno, koliko će plate i penzije biti umanjene, itd. Dakle, svima se jasno stavlja na znanjeda je MMF instrument dominacije u službi međunarodnog finansijskog kapitala.MMF je svesno doprineo i destabilizaciji jugoslovenske države, jer je prekinuo protok kapitala između srpskog dela zemlje i ostalih republika i pokrajina, i tako sistematski promovisao nacionalističke tendencije. Pozadina strategije MMF-a u Jugoslaviji bio je interes SAD, da zameni nesvrstani režim novim režimom, koji će biti poslušan Zapadu.Pokojni/marioneta/ Z. Đinđić je u razgovoru sa novinarom nemačkog Špigla rekao sledeće:„Kada sam bio u opoziciji, Evropska unija je obećala tri milijarde maraka u kešu za zbacivanje Miloševića“. (Politika, 15. 07. 2001)...Svet nekoliko decenija unazad u potpunosti kontroliše finansijska industrija. Nijedna vlada sveta ne može dugo opstati ukoliko se ne preda vlasti globalnih finansijskih institucija.U većini slučajeva političare na izborima finansiraju određeni donatori.Zbog velike zavisnosti od velikog novca, u politiku ulaze posebno oportunisti i karijeristi, koji su za MMF idealni partneri, jer su potkupljivi i nemaju savest...Svet je danas nesumljivo u najvećoj krizi od početka Drugog svetskog rata, a otpori globalnim centrima moći sve su jaći. Za inteligentne ljude širom sveta, Slobodan Miloševic je bio hrabar i požrtvovani borac protiv ovog zla....Putin je poslednja naša nada da se ta utvara neoliberalnog Satrapa, koji jede ljude, kao sa Gojine palete, trgajući im prvo glave, može poraziti, da nije nepobediva i da je došlo vreme svođenja računa.Rusija je, kroz istoriju, bila prijatelj i saveznik srpskog naroda. Bila bi to i danas kad bi imala sa kim da sarađuje. Ali danas nema nijedne političke opcije u Srbiji koja se zalaže za bezrezervno savezništvo sa Rusijom... 

O tome kako će likvidirati Srbe, Ruse i druge pravoslavne slovene, razmišljao je i bivši direktor CIA Alen Dals (koji je na toj funkciji bio od 1953 do 1961 godine). Njegova "strategija" duboko je zacrtana i u današnju američku politiku prema Srbiji. Naime, Dals je tada u svom "elaboratu" rekao i ovo: "...Stavićemo ih u bespomoćan položaj, ismevati se sa njima...Mi ćemo rušiti duhovne vrednosti, vulgarizovati i uništavati osnove narodne moralnosti. Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem, lovićemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvraćati i obeščaćivati je. Napravićemo od njih cinike, vulgarne ljude, kosmopolite. Eto, tako ćemo mi to da uradimo... Malo po malo, mi ćemo odigrati grandioznu po svom obimu tragediju pogibije svih pravoslavnih Slovena, i konačno, nepovratno ćemo ugasiti njihovu nacionalnu svest. Književnost, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osećanja.Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje - jednom rečju svake nemoralnosti. U upravljanju državom, mi ćemo izazivati haos i nered. Neprimetno, no aktivno i postojano, pomagati despotizam činovnika, korupciju i neprincipijelnost. Čestitost i pravednost biće ismevani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti i naglost, laž i obmana, pijanstvo, narkomanija, izdajništvo, šovinizam i neprijateljstvo prema narodima - sve ćemo to kultivisati u svest ljudi..."...U ovoj Dalsovoj zločinačkoj ideji, danas je lako prepoznati sve što se dešava u Srbiji: od najvulgarnijih medijskih ponižavanja nacije, pa sve do beskrupulozne pljačke, izdajničkih vlada i izgubljene omladine. ..Novi Sad Dunavski park | by AleksandarM021

Novi Sad | by AleksandarM021
Terasa na Petrovaradinskoj tvrdjavi | by AleksandarM021

Petrovaradinska tvrdjava | by AleksandarM021


Dunavski park Novi Sad | by AleksandarM021


Dunavska ulica Novi Sad | by AleksandarM021

Dunavska ulica Novi Sad | by AleksandarM021

Novi Sad centar | by AleksandarM021