Wednesday, April 26, 2017

De rol van de Katholieke Kerk,Mohammed Amin-al-Husani en bankiers in de holocaust

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17992015_844187655719517_5610914114451846897_n.png?oh=fe0ba63aa047638564ce4b1803f91424&oe=5987ADCF Niet alleen miljoenen doden waren slachtoffers van de Holocaust, maar ook de overlevenden!Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden.Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document/20 Feb 2011/ van de Amerikaanse geheime dienst OSS.Maar,waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden, om het uitroeien van de Joden tegen te gaan?...

Adolf Hitler was een psychopathische racistische,fascistische nazi-gek. Een schreeuwlelijk met een mentaal gebrek. Een idioot, die per ongeluk -omdat we zaten te slapen- aan de macht kwam.Het Duitse fascisme is aan de macht gebracht door grote kapitaalgroepen/Thyssen, Krupp, Siemens, enz/ en was er het instrument van.De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Ze hielpen de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen....

Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest! Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandië, maar op de Russische vlaktes.De Russen zorgen voor 85 % van alle Duitse verliezen.En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi's, Berlijn?Uh, de Russen.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten...Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s.Als de mensen alles zouden weten, was de oorlog morgen al gedaan...

De nazi’s, na de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen er volgens officiële instanties alleen in Duitsland al zo'n 13,2 miljoen mensen in aanmerking voor onmiddellijke arrestatie omdat ze onderdeel uitmaakten van het Nazi-apparaat. Maar minder dan 3,5 miljoen onder hen werden beschuldigd en van die groep werden er 2,5 miljoen vrijgelaten zonder enige vorm van proces. Dat betekende dat uiteindelijk amper 1 miljoen mensen werden vervolgd. Het merendeel kwam er vanaf met een boete, een tijdelijk verbod op werk of een openbare functie en sommigen zagen de eigendommen die ze tijdens de oorlog van Joden hadden gestolen in beslag genomen. In 1949, vier jaar na het einde van de oorlog, zaten minder dan 300 van die 13,2 miljoen in een gevangenis... 

Een enkeling van de kopstukken van nazi's krijgen de doodstraf in Neurenberg,maar,omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!Volgens het CIA-rapport zou Hitler in januari 1955 naar Argentinië zijn vertrokken(bankiers weten best, waarom ze hem levend achterlieten).Er is geen bewijs dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd in Berlijn!In 2009 kreeg archeoloog Nicholas Bellatoni toestemming om de schedelresten te onderzoeken. Hieruit bleek dat de schedelresten tot een 40 jarige vrouw behoorden en niet tot Hitler of Eva von Braun...Het is bij velen bekend, dat de Amerikaanse regering, vlak na de Tweede Wereldoorlog, duizenden nazi’s naar de VS liet komen in Operatie Paperclip’.De CIA is een organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht en toen vooral bestond uit voormalige geheim agenten van het nazi-regime, die op die manier hun straf ontliepen en werden ingezet voor de Amerikaanse federale staat. Een organisatie die zich, zoals ook menig Amerikaan zal beamen, vervolgens ging gedragen als een staat binnen de staat...

Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel: de Europese economische en politieke integratie.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland. Een flink aantal figuren binnen de nazi-economie werden de belangrijkste promotors van de Europese Unie.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam...

Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie.In het Straatsburgse hotel gaven hoge nazi’s bevel aan een leidende groep industriëlen om enerzijds plannen te ontwikkelen om nazi geld en andere bezittingen in het neutrale buitenland (Zwitserland) in veiligheid te brengen. Anderzijds plannen voor een terugkeer naar de macht in het geval Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoofdrolspelers: SS chef Heinrich Himmler en Max Faust, een van de directeuren van I.G. Farben... 

De geschiedenis herhaalt zich.Het “Duitse Europa” zowel Tsjecho-Slowakije als Joegoslavië heeft verdeeld in precies dezelfde kleinburgerlijke nationalistische en religieus extreme staatjes, die in 1940 het nazisme en het fascisme schiep in die landen. Dat proces heeft hetzelfde resultaat - moord, etnische zuivering en de vervolging van de Serviërs en joden.Ik citeer hier uit een boek Führer-Ex, geschreven door Ingo Hasselbach, een voormalige Duitse neo-nazi die nauw betrokken was bij de Duitse nazi’s en Kroatische fascisten in Kroatië die vochten om Joegoslavië op te breken in de jaren 1990. In deze hebben ze een indirecte steun ontvangen van het Duitse leger en de Duitse regering, die natuurlijk de belangrijkste financiers waren van president Tudjman en de eerste om de illegaal gecreëerde staat van Kroatië te erkennen in 1991. Hasselbach schrijft:De toenmalige regering in Kroatië onder leiding van president Franjo Tudjman was de heropleving van de traditie van de Ustashi en op vele andere manieren ter ere van de eerste fascisten. Eenheden van het Kroatische leger zwaaiden met de swastika vlaggen en er waren er nog veel meer, die het oude Kroatische fascistische symbool droegen. Kroatië was geworden tot een van de eerste Europese regering sinds de Tweede Wereldoorlog, die openlijk deze symbolen omarmde...

Kosovo is weer ingepikt van Serven door albanezen,net als in de World War II.De Joden moeten weer vluchten, net als in de jaren voor de Tweede wereldoorlog.Nu het aantal antisemitische aanvallen in Europa –voornamelijk als gevolg van het zeer snel groeiende aantal moslims in Europa- jaarlijks snel toeneemt, willen steeds meer Joden weg.President Vladimir Putin nodigt de Joden in Europa uit om naar Rusland te komen, waar ze volgens hem weer een veilig thuis zullen vinden.Putin deed zijn aanbod tijdens een ontmoeting in het Kremlin met leden van het Europese Joodse Congres (EJC)...Volgens Poetin was de invasie van de Krim noodzakelijk om de etnische Russen daar te beschermen tegen de ‘nazistische en antisemitische Oekraïners’.VS plaatsen neo-nazi’s op sleutelposities regering Oekraïne.De Amerikaanse diplomaat Victoria Nuland aankondigde dat de Verenigde Staten 5 miljard dollar investeerde om Oekraïners te helpen een nieuwe vorm van bestuur op te zetten. Rusland is nu omcirkeld door de NAVO en World War III kan beginnen...De wereld zal niet vergaan door de slechten,maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!

 Afbeelding
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is een debat gaande: was de Katholieke Kerk(die 'christendom' wordt genoemd) goed of fout tijdens de oorlog? Heeft zij de nazi’s tegengewerkt of geholpen in hun vervolging van de Joden? Of stond de Kerk aan de zijlijn, passief(in de Balkan niet), doelloos en nutteloos?...Door het Vaticaan werd besloten om in 1929 een concordaat te sluiten met Mussolini. Een concordaat is een bindende overeenkomst waarbij religieuze en kerkelijke belangen enerzijds en staatkundige belangen anderzijds duidelijk beschreven worden en waar vervolgens beide partijen zich aan dienen te houden. Deze overeenkomst leek in de praktijk redelijk goed uit te pakken. Beide partijen hielden zich hieraan. Daarom werd door Paus Pius XI besloten om in 1933 eveneens een concordaat te sluiten met Hitler die datzelfde jaar in Duitsland aan de macht was gekomen.De toenmalige paus Pius XII was leider van de katholieke kerk.Hij bezat macht genoeg om vele van zijn volgelingen te mobiliseren tegen de jodenvervolging. Echter, hij weigerde om zelfs kritiek uit te oefenen op de nazi's...

In het Joegoslavië van voor de oorlog had Ante Pavelic een politieke partij opgericht onder de naam "Ustase", wat zoveel betekent als opstand. Deze Ustase hield zich, met goedkeuring van de Duitsers, het Vaticaan en de Italiaanse fascisten tijdens de Duitse bezetting van Joegoslavië bezig met een etnische "zuivering" van de door hen uitgeroepen onafhankelijke rooms katholieke staat Kroatië. Een roomse staat die met de steun en medewerking van het Vaticaan het levenslicht zag. Ante Pavelic beging vele gruweldaden. Zo had de "zuivering" van het terreurstaatje als resultaat dat er uiteindelijk enige tienduizenden Joden en meer dan 700.000 orthodoxe Serviërs werden gedood(Balkan Holocaust!).Ante Pavelic, de führer van Kroatië zei: "Een goede Ustasa is iemand die zijn mes kan gebruiken, om een kind uit de buik van de moeder te snijden." Priesters, monniken en aalmoezeniers deden fanatiek mee aan de wreedheden tegenover de niet roomse landgenoten, waarbij ze vaak eigenhandig honderden mensen afslachtten.Veel Ustasa eenheden hadden zelfs een priester of monnik als officier.Naast Kroatische ustacha’s, heel veel Bosnische moslims waren ook Ustacha’s, die druk bezig waren om zo veel mogelijk Serven en joden te doden...Het Vaticaan speelde een schimmige rol in de vlucht van vele nazi’s.De Oostenrijkse bisschop Alois Hudal hielp prominente nazi-kopstukken strafrechtelijke vervolging te ontlopen.... 


De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld(in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma).De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn...Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben...De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.De Inquisitie moorden, martelen en afslachten van bijbelgetrouwe christenen, die niet wilden doen wat Rome en zijn machtswellustelingen wilden.Miljoenen Christenen stierven,lijdend door de handen van Rome, omdat zij geloofden in Christus alleen(niet in paus).Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Met zo'n nep religie is men nu bezig een Nieuwe Wereld Religie te smeden, waar alle gelovigen binnen kunnen komen, ongeacht waar je in geloofd(dat is ook de reden, waarom het Vaticaan islamisering van Europa steunt). Er zal echter weinig tot niets over het verlossingswerk van Jezus Christus worden verteld...https://brabosh.files.wordpress.com/2009/12/moefti03.jpg?w=636Bij uitroeiing van Joden kreeg Hitler hulp uit islamitische hoek.Mohammed Amin-al-Husani was de belangrijkste moslim collaborateur van de tweede wereldoorlog...Het Nazi-regime had van 1933 tot 1941 meer dan een half miljoen Joden uit Duitsland laten vertrekken, en was daar financieel beter van geworden: losgeld uit het buitenland, plus de bezittingen van de emigranten zelf. Waarheen deze Joden gingen, maakte Duitsland niet uit... In februari 1941 had Hitler een voorstel tot samenwerking van Moefti el-Husseini ontvangen. Daarin werd in paragraaf zeven als voorwaarde voor een bondgenootschap gesteld dat de Joodse emigratie, Europa uit, zou worden beëindigd. Hitler ging 11 maart akkoord. Emigratie van Joden uit Duitse gebieden werd per 31 oktober verboden...Nu verdrijving van de Europese Joden niet meer mogelijk was, moest er een andere oplossing komen. Die, weten we nu, is er gekomen...Voor Radio Berlijn sprak de grootmoefti al-Husani in 1942: „Dood de Joden waar ge hen maar aantreft. Zulks behaagt God, de geschiedenis en de godsdienst.”...

 Mohammed Amin-al-Husani riep via de door nazi-Duitsland verzorgde kortegolfzender moslims op de Balkan op om dienst te doen in speciale door hem opgerichte Bosnisch-islamitische Waffen-SS de zogeheten SS-Handschaar (of Handzar)-divisie, en speelde daarnaast een hoofdrol in het aanzetten tot genocide op de Europese Joden en Serviërs. Het oprichten van de Handschar was in volledige contradictie met de zelfverklaarde waarden van de nazi ideologie en in het bijzonder het manifest van de S.S.Moslims uit andere landen dienden ook in de volgende formaties en eenheden: een Albanese Waffen-SS Divisie in Kosovo-Metohija en West-Macedonië, de 21st Waffen Gebirgs Division der SS 'Skanderbeg', een Moslim SS zelfverdedigingregiment in het Raskha (Sandzak) gebied van Servië de zogeheten 'Sandzak Divisie', het Arabische Legioen (Arabisches Freiheitskorps), de Arabische Brigade, het Ostmuselmanische SS-Regiment, het Ostturkischen Waffen Verband der SS dat bestond uit Turkistanen, de Waffengruppe der-SS Krim, formaties die bestonden uit moslims uit Tsjetjenië... 

Hamas(religieuze fascisten) nu nog steeds de uitroeiing predikt van alle Joden.Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40...’Hij/Allah/ duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'-Koran:18:26)...Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!..Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.Het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving...Met kolonisatie/Jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!111sfaasfsf

Balkan pearl; Montenegro

Montenegro (meaning Black Mountain) is a relatively new and exciting destination of beautiful nature and rich history, which I will help you discover in the best possible way. Its popular coastal towns like Budva and Kotor, have a beautiful resorts. Their luxury blend well with a fascinating nature of Montenegro. It has long beaches, mountains, canyons and fjords – everything in one place for a relaxing and adventurous vacation....The Bay of Kotor is sometimes referred to as the southernmost fjord in Europe. Besides of its natural beauty, it also has an Old Town, which is included in UNESCO Natural and Cultural list.Budva is the most popular spot among the tourists. It also has an Old Town, sandy beaches and a fun nightlife. Town-hotel Sveti Stefan is a luxurious resort on an island. .......Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!...Perast is one of the most beautiful little places in Boka Bay, few kilometers from Kotor. Perast is a wonderful old town, with wonderful old architecture. You will enjoy in many old churchs, but one of the biggest attraction is for sure : Our Lady of the Rock (Gospa od Skrpjela), little island in Boka Bay, with amazing church and museum. The small town is a sun trap and full of former palaces and stone churches. It has UNESCO Heritage protection and has mostly been carefully restored to its former glory. There are still ruins dotted throughout which lend a romantic charm to the town. You can't help but imagine it as it once was - the powerful and wealthy centre of the Bay of Kotor. ...
Church of Our Lady of the Rocks - Gospa od Skrpjela, Perast - Bay of Kotor....
....
Kotor is unique for several reasons. It is located on the only natural fjord of its kind in the world and in a bay that has made the list of Most Beautiful Bays in the World. But visiting Kotor is about more than beautiful views—it’s also about experiencing the cultural heritage of Boka Kotorska Bay...The Old City of Kotor is a well preserved urbanization typical of the middle Ages, built between the 12th and 14th century. Medieval architecture and numerous monuments of cultural heritage have made Kotor a UNESCO listed “World Natural and Historical Heritage Site”....
Kotor...
Budva is 2,500 years old, which makes it one of the oldest settlements on the Adriatic coast.....Hollywood star Steven Seagal became the owner of luxury apartments of 150 sq.m in the popular resort of Montenegro, on the Zavala peninsula in Budva...Budva.....The Old town Budva is the heart of Budva.....

A must do when being in Budva is to visit Sveti Stefan which is located 9 km south of Budva, and as you can see in the photo below it just looks fantastic.Its guests were Sophia Loren, Sylvester Stallone....
Sveti Stefan...

Porto Montenegro - Luxury Residences and Properties Europe ...Owing to its development potential and investment dynamics, the leading home port for super yachts, Porto Montenegro, is among the most significant projects in Montenegro.This nautical village is considered to be a favourite anchorage for superyachts, and is a desired residence for the international jet set.....
Tivat...
..The impossibly rugged and dramatic Durmitor (Дурмитор) is one of Montenegro’s – and Mother Nature’s – showpieces. Carved out by glaciers and underground streams, Durmitor stuns with dizzying canyons, glittering glacial lakes and nearly 50 limestone peaks soaring to over 2000m; the highest, Bobotov Kuk, hits 2523m. From December to March, Durmitor is a major ski resort, while in summer it’s popular for hiking, rafting and other active pursuits....

.
..
The most beautiful site seeing locations at Lake Skadar are actually smaller villages at the north of the lake. I recommend Rijeka Crnojevica as a base point. Here you can visit old stone bridge over the ice cold river that flows into the Lake Skadar. Here you can find accommodation, have a boat ride, rent a kayak, and eat in good restaurants with local food and wine. I totally recommend kayak rental for at least a little bit in order to paddle into the endless fields of water lily all over the river. Also I recommend a visit to villages Karuc and Dodosi. Fabulous place for lovers of nature wonders...
Rijeka Crnojevića today represents one of the most important tourist sites in National park Lake Skadar...
.The tallest peak in Durmitor is Bobotov Kuk (2523 meters, 8278 feet), and is the fourth tallest peak overall in Montenegro...Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!...
Durmitor....
Hiking in front of the wildly jagged Karanfili massif high above the Grebaje Valley in the Prokletije mountains of southern Montenegro...
Rafting camp Modra Rijeka (Tara rafting)-Montenegro........http://monteriver.com/en/
Rafting through the Tara River is incredible experience for adventurers and nature lovers. The Tara canyon, protected as UNESCO World Heritage Site is the deepest and longest in Europe with up to 1.3km depth and 78km length. There are rocky and pebbly terraces, sandy beaches, high cliffs, and more than 80 large caves along the canyon. The Tara River is the biggest European supply of drinking water. As you go rafting down its rapids you can drink it!...https://www.youtube.com/watch?v=wz0qY2AWijs

Click on the folder for higher resolution!...

Wednesday, April 12, 2017

BOG JE STVORIO UNIVERZUM I ŽIVOT NA ZEMLJI

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile.jpg
Složenost i svrsishodnost univerzuma dokazuju ne samo postojanje Stvoritelja, već i Njegovu neograničenu silu.Od atoma do beskraja, svuda postoji red.Budući da je u životnoj sredini sve planirano , oblikovano i organizovano, onda je sasvim sigurno da postoji i Stvoritelj koji je to sve besprekorno uobličio.Kada vidimo da su određene stvari svrsishodno uređene/nameštene i međusobno deluju po zakonima, šablonima i obrascima da obave funkciju mimo svojih pojedinačnih mogućnosti, naše ljudsko iskustvo nam govori da to mora biti prethodno dizajnirano, organizirano i napravljeno, poput; odeće, kafe aparata, automobila ili kompjutera. Niko ne bi rekao da su nastali sami od sebe, nego njihov precizan rad upučuje na dizajn.Ako pogledamo činjenice vezane za našu planetu videt ćemo precizan red koji vlada, te mnoge tragove dizajna; redovno izmenjivanje dana i noći, sastav gasova u atmosferi je perfektno raspoređen da bi mi mogli živjeti, ozonski prsten koji naš štiti od štetnih zraka, tačnu udaljenost Zemlje od Sunca-da ne možemo izgoriti niti smrznuti se, Zemlja rotira oko svoje ose i Sunca tačno preciznom brzinom koja nam omogućava život, imamo planetu pored naše(Mesec  omogućava da Zemlja prilikom kruženja oko Sunca, uvek ima isti nagib i svojom gravitacijskom silom izaziva plimu i oseku,koje su takođe od presudnog značaja za klimu), čija gravitaciona sila preusmerava meteore da nas ne pogode i tako “u nedogled”. Što više istražujemo, to više shvatimo preciznost i (skoro pa) neverovatan dizajn koji je prisutan.Spomenute konstante i fizički zakoni moraju biti izuzetno precizni da bi veoma kompleksan život bio moguć.Ako bi neka od ovih konstantni bila promenjena  bukvalno za “dlaku”, nikakav fizički, interaktivni život bilo koje vrste ne bi postojao. To znači: ne bi bilo zvezda, planeta ni života. Pa hoćemo li ovaj kreativni sklad, snagu i mašineriju pripisati “slučajnosti” ili inteligentnom Dizajneru? Vernici zovu tog Dizajnera: Stvoritelj ili Bog!...

Ljudsko telo je takođe dokaz Dizajnera.Čovek je skoro kao kompjuter i potrebno je nešto (Bog) da ga programira, da radi ono što radi.Dokazi koji postoje u našem telu upućuju na savršenog Stvoritelja. Kada biste označili deset novčića brojevima od jedan do deset, stavili ih u džep, pomešali i zatim ih izvlačili, jedan po jedan, kolika je verovatnoća da ćete ih izvući redom od jedan do deset? Prema zakonu verovatnoće odnos je kao jedan prema deset milijardi. Razmislite kolika je verovatnoća da su se želudac, mozak, srce, pluća, arterije, vene, bubrezi, uši, oči i zubi razvili sami od sebe i sami počeli da deluju.Koje je, onda, najrazumnije objašnjenje nastanka ljudskog tela?...Istraživanje DNK je pokazalo, po gotovo neverovatnoj složenosti aranžmana koji su potrebni za proizvodnju života, da je morala biti uključena inteligencija.Postojanje informacija unutar DNK direktno ukazuju na postojanje Stvoritelja.Drugim rečima, postoji na stotine fino štimovanih faktora koji dopuštaju da život na Zemlji postoji. Zar nam kompleksnost i svrha DNK ne ukazuju na Inteligentnog Zapisivača tog koda?Količina informacije u svakoj našoj stanici, koje sadrže recept toga kako će se odvijati i najmanje funkcije našeg organizma, ne sastoje se od par reči, već od broja informacija koje bi ispunile mnogo knjiga.Kako su glupi atomi spontano napisali sopstveni softver? Nigde u prirodi informacije ne nastaju slučajno i same od sebe.Ne postoji niti jedan poznati zakon fizike, koji je u stanju da stvori informacije ni iz čega.Prema Darvinovoj teoriji,bića potiču od jednog zajedničkog pretka,a razvijala su se kroz male mutacije tokom dugog perioda.Ali kako je nastalo prvo biće?Darvin nije mogao izneti nijedan konkretan dokaz kojim bi potkrepio svoju tvrdnju. Naprotiv, bio je svestan mnogih činjenica koje su negirale njegovu teoriju.Bio je primoran to priznati u poglavlju ” Poteškoće teorije ”, koje je prikazao u dodatku knjige.Darvin se nadao da će te teškoće nestajati u skladu sa razvitkom nauke.Dogodilo se suprotno: razvojem nauke opovrgavana su, jedna za drugom,i Darvinove tvrdnje...

Dr Werner Gitt, Direktor I Profesor na Njemakom Saveznom Institutu Fizike i Tehnologije, jasno objašnjava,... “da je jedna od stvari za koje možemo biti apsolutno sigurni, što saznajemo putem nauke, da informacija ne može nastati slučajno. Uvek je potrebna "veća " informacija da proizvede informaciju i na kraju, informacija je rezultat inteligencije. Sistem šifre je uvek rezultat mentalnog procesa i zahteva inteligentno poreklo ili pronalazaca. Treba posebno naglasiti, da ne postoji materija koja bi mogla da proizvede šifru. Sva iskustva ukazuju na to da je potrebno živo biće koje razmišlja i koristi svoju slobodnu volju, spoznaju i kreativnost. Ne postoji poznati prirodni zakon putem kojeg bi materija mogla da "dovede" do informacije, niti bilo koji fizički proces ili materijalni fenomen.”...Nastanak samih informacija, kao i istovremen nastanak sistema za tumačenje istih informacija je direktan pokazatelj toga da iza ovog neverovatno kompleksnog i specijalistički kodiranog sistema leži inteligentan stvoritelj, a ne puka slučajnost.Darvinističko objašnjenja nastanka svekolikog života su prosto apsurdna.Izostaviti Tvorca ( "inteligentnog Dizajnera") iz slike nastanka, bilo bi isto kao kada bismo pokušali da dokažemo da se neka komplikovana mašina slučajno i bez razloga napravila sama od sebe....

Pošto znamo da univerzum nije postojao, nije mogao ni napraviti sebe,a iz ničega ne nastaje nešto.To je jednostavno neprihvatljivo i nemoguće ostvarivo.Bez obzira što u prirodi imamo sve materijale, rude, temperature i vremenske uslove, nikad nećemo naći da je kompjuter ili sat nastao sam od sebe.Univerzum ne može biti ni rezultat stvaranja npr. drugog univerzuma zbog apsurdnog beskonačnog vraćanja unazad, pa da kažemo: univerzum 1 je rezultat univerzuma 2, koji je rezultat univerzuma 3, koji je opet rezultat univerzuma 4 i tako beskonačno (ili "vanzemaljci" i ostale nebuloze koje ljudima naumpadaju)...Uzmimo primer protein kinesin koji postoji u našim ćelijama. Ovaj protein je zapravo mali "poštar" ćelije. Ako nešto u ćeliji krene naopako, i neki deo ćelije se pokvari, ribozom stvara "šemu" za izgradnju pokvarenog dela. Šema se daje delu ćelije koji prozvodi rezervni deo. Potom organela Golgi apparatus "pakuje" novi deo i stavlja mu adresu. Kinesin uzima paket i nosi ga na adresu, stavlja ga u deo ćelije u koji pripada. Drugim rečima, to liči na situaciju u kojoj se, npr., Pokvari deo automobila, automehaničar pozove fabriku i naruči deo koji je potreban. Inženjer iz fabrike nacrta kako deo treba izgleda, fabrika ga proizvede, a onda ga poštar donese na potrebnu adresu. Ovakav sistem postoji u našim ćelijama! Pitamo se koja je verovatnoća da su ovakva kompleksnost i fino štimovanje nastanala putem "slučajnih hemijskih reakcija i prirodnog odabira vrsta"? Ideja da se sve „jednostavno desilo” je u suprotnosti sa zdravim razumom. To je istao kao da smo bacili novčić 10 kvintiliona puta i svaki put dobili „pismo”. Dešava li se to?...Sve što počinje postojati, ima uzrok izvan sebe.Svemir je imao početak.Stoga, svemir ima uzrok izvan sebe.Astronom Fred Hol (Fred Hoyle) koji je smislio termin „veliki prasak”, rekao je da su ti podaci ozbiljno pokolebali njegova ateistička ubeđenja. Kasnije je napisao: „Interpretacija tih činjenica na osnovu zdravog razuma govori da se super-inteligencija samo igra fizikom, a takođe i hemijom i biologijom.Te­o­ri­ja „velikog prasaka” je ne­o­dr­ži­va, jer po­sle sva­kog pra­ska ili eks­plo­zi­je na­sta­je haos i ne­red, a ni­ka­da sa­vr­še­ni red i sklad!... 

Jedno od pitanja koje skeptici često postvaljaju je: „Ako Bog postoji, ko je onda stvorio Boga?“....Bog nije u kategoriji stvari, koje su kreirane ili prouzrokovane.Bog je bez uzroka i nestvoren-On jednostavno postoji.Kako znamo ovo? Znamo da ni iz čega, ništa ne dolazi. Dakle, ako je ikada bilo vreme kada nije bilo apsolutno ništa u postojanju, onda ništa ne bi ikada došlo u postojanje. Ali stvari postoje. Nešto je moralo da uvek bude u postojanju.Ta uvek postojeća stvar je ono što mi zovemo Bog.Niko nije stvorio Boga, jer Bog ne poseduje fizička svojstva koja poseduju bića i stvari koje je on sam stvorio, te nema vremenski početak...Paradoksalno je da su upravo oni koji kažu da "Bog ne postoji" na neki način u pravu! Rekli su istinu! Ne može Izvor sveg postojanja i svega i vidljivog i nevidljivog što je stvoreno, da bude istog nivoa i iste suštine sa time što je stvorio! On može biti samo iznad toga i ako pomislim da On "postoji", tako Ga degradiram, pokušavam da ga učinim sebi ravnim...

Kada je Bog stvarao svet, imao je dve mogućnosti. Prva mogućnost bila je da bića koja će stvoriti budu roboti. Pritisnete dugme i robot radi šta god vi zamislite. Druga mogućnost koju je Bog imao, bila je da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja(da bi postojala ljubav i sreća u odnosu čoveka i Boga, čovek mora da bude slobodan). Međutim, stvaranje bića sa slobodom odlučivanja nosi veliki rizik. Ako stvorite robota, vi uvek možete da upravljate njime. Ali ako stvorite bića sa slobodom odlučivanja, postoji rizik da to biće u jednom trenutku svog postojanja može jednostavno Bogu da kaže: "Ja želim da idem svojim vlastitim putevima. Bože, Tvoji putevi me više ne interesuju."...Većina zla koje vidimo u današnjem svetu su uzrokovane od čoveka.Greh na ovom svetu, i strahote kao što su Holokaust, su direktan rezultat kontinuiranog pobune čovečanstva protiv Boga...Greh je razlog, zbog čega je savršen odnos Boga i čoveka prekinut, a time i naša komunikacija sa Bogom.Da li je dizajner ili proizvođač automobila moralno odgovoran za pijanog vozača, koji zgazi nevino dete?Da li je majka, koja je dala sve od sebe da podigne svoju decu kako treba,odgovorna za postupke svojih potomaka, koji pljačkaju banke ili izvrše neko ubistvo?Roditelji su svesni da dete može da ih odbaci i da prezre njihovu ljubav, da postane neposlušno, problematično ili zlo, ali će ipak roditi dete i voleće ga uvek. Ljubav u roditeljima je samo bleda slika ljubavi koju Bog ima prema svojim stvorenjima. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu.Isus nam je pokazao Božju ljubav i karakter...

Srbin Nikola Tesla je bio ubeđen da nijedan čovek i nijedno živo biće koje je umrlo, nije nestalo zauvek.Tesla je verovao da smrću čoveka, njegova duhovna suština ne umire, i sa njom je moguće uspostaviti kontakt:„Zapamtite: nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorio se u Svetlost(njegova duševnost, to je svetlost) i kao takav postoji i dalje.Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.Ja to radije nazivam:vraćanje u neku od prethodnih energija.Hrist i još neki znаli su tu tаjnu.Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i većne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu.“...Gde god se nalazi život, mora postojati duša, jer “duša je život’/svetlost.Duša je iskra života ili sila koja aktivira svačije telo i omogućuje mu delovati, baš kao što električna struja stvara napon kada prolazi kroz bakrenu žicu.Duša se stoga može uporediti s vozačem, a telo s vozilom.Tesla je u telima živih bića zapazio iste osobine kao i u tehničkim aparatima kao što su radio ili televizor.Na osnovu tog sledi zaključak da su tela živih bića samo prijemnici, a ne i emiteri (života).Život je tvorac smrti, kreator njene suštine. Isto kao što je i svetlost kreator mraka, jer da nema svetlosti mrak ne bi postojao ili obrnuto...Ne radja se život, već se radjaju ljudi, niti umire život, umire ono što se rodilo.Život je večan, a smrt samo kroz materiju doživljava svoju egzistenciju...

Božanstvo se prikazalo na Zemlji i u Isusu Hristu.Biblija kaže da je On bio Sin Božji, dugo obećavani Mesija, Otkupitelj ljudskog roda, Spasitelj svih koji veruju u Njega. Biblija beleži da je On, nakon što su Ga Rimljani razapeli van zidina Jerusalima 31. godine, ustao iz groba i vratio se na nebo odakle je i došao.Isus Hrist,ta nebeska svetlost,susretao je ljude na ulicama, u njihovim domovima, išli su za njim, jer je činio samo dobro: lečio je bolesne, slepe i hrome, izgonio zle duhove, uskrsavao mrtve, činio čuda,da bi potkrepio svoju poruku i posvedočio o svom božanskom poreklu.On je pokazao pravo Očevo lice...Sveto pismo, uključujući tu i Evanđelja, predstavlja glavni izvor informacija o Isusu i u njima se nalazi pažljivo sačuvana i preneta tradicija o njegovim karakteru, rečima i delima.Istorijski izvori, kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. veka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.Rimski istoričar Tacit spominje Isusovu smrtnu kaznu i kaže da je nju naredio Pilat za vreme vladavine (cara) Tiberija.Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. veka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika dela...

Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao.Ako želiš da znaš kako treba da živiš, vrlo je lako.Treba da vidiš život Isusa Hrista koji je opisan u Bibliji.Ne zaboravimo šta je majka Jevrosima kraljeviću Marku govorila: “Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu”. Ona tačno postavlja po hijerarhijskoj važnosti ono što određuje čoveka.Dobro zdravlje, finansijska stabilnost, siguran posao, zadovoljna porodica i perspektivna budućnost su stvari koje ljudi priželjkuju.Ipak i one su prolazne i na kraju besciljne ako nemaš živu zajednicu sa Bogom.Čovek je samo onda čovek kada je sav ispunjen Bogom, kada je sav u Bogu i Bog u njemu.Svaki pravi Srbin zna za reči kneza Lazara: “Zemaljsko je za malena carstvo, a Nebesko uvek i doveka”...
 ... Može li nauka zaista ponuditi dokaz i utvrditi da Bog postoji? Pogledajte ovaj video, koji pokazuje nekoliko naučnih saznanja, koja ukazuju na postojanje Boga...

Monday, March 20, 2017

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...

In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)...Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de Islam…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof in West-Europa: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…Ze volgen de Hadith letterlijk, ze passen de meest onnozele regeltjes toe en voelen zich daardoor perfect. En ze zien dan dat er in dit land andere normen gelden. En dus besluiten ze dat dit land - waar ze naartoe zijn gekomen om het beter te hebben - slecht is, want niet-islamitisch. Ze beginnen meteen te zagen aan de tak waar ze zelf pas zijn komen op zitten...Wij, de inwoners van Europa, kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. En als we op onze politiekers moeten rekenen, worden we allemaal afgeslacht in ons eigen huis...

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient..Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd....

De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden. En kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?...Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen/niet-moslims, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die Jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.Jihadistisch terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de Islam. In hun jihad menen zij op te komen voor de belangen van de Islam en voor de belangen van alle moslims, overal ter wereld.Sterven voor de zaak van de Islam in een fysiek gevecht (de Jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen:Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)...

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam...De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel, de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) onder Sharia komt, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.De Jihad is een goddelijk bevel en wordt als een heilige plicht voor de moslimnatie beschouwd.....

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam. Voor deze strijd, de jihad, is het gebruik van geweld geoorloofd. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ...”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.”(Koran 4, 34)...“De mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“(Koran 2:228)...”Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden(Koran 47:4) ...”Een Kafir mag geterroriseerd worden(Koran: 8:12)... enz,enz,enz... Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims.De Koran voor de moslims het letterlijke woord van Allah is.En het is voor hen onmogelijk om sommige passages van de Koran voor irrelevant te verklaren, omdat daar oproepen staan om ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims...

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal(Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”).Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus.De Kruisvaarders waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen...De teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu..

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk...“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…Spreken of schrijven over de Islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen, die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd...De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!...
 
......................................................................................................................................